ခံစစ်အတားအဆီး

ထုတ်ကုန်များ
ထုတ်ကုန်များ

အဓိက applications များ

HT-FENCE အသုံးပြုခြင်း၏ အဓိကဆိုက်ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

Concertina ကြိုး

Garrison Fence

Palisade ခြံစည်းရိုး

Panel ခြံစည်းရိုး

358 ခြံစည်းရိုး